Mielipalvelut
Varaa aika
Varaa aika
Varaa aika

Kriisiapu

Siirry ajanvaraukseen

Kriisiapua tarvitaan tilanteessa, jossa ihminen ei välttämättä selviydy aiempien kokemustensa ja taitojensa avulla kriisistä, vaan joutuu mahdollisesti etsimään uusia selviytymiskeinoja tilanteeseen sopeutuakseen. Kriisin voi laukaista yksittäinen, äkillinen ja järkyttävä kokemus. Kriisi voi syntyä myös hitaammin, erilaisten elämäntilanteisiin liittyvien haasteiden, kehityskriisien ja kasautuvan stressin myötä. Toisinaan sairauden pelko, elämän tarkoituksen ja mielekkyyden pohdinta, kuolemaan sekä ikuisuuteen liittyviä kysymykset aiheuttavat ahdistusta, jota on hyvä käsitellä kriisityön ammattilaisten kanssa.

Kriisistä selviytyminen edellyttää kriisin kohtaamista ja läpikäymistä niin, että siitä tulee osa elämän tarinaa. Mielipalveluiden kriisityöntekijän tai muun ammattiauttajamme kanssa asiakkaan on mahdollista kohdata yhdessä vaikea tapahtuma tai elämänmuutos ja käsitellä sitä sekä sanallisesti että kehollisesti niin, että elämän hallinnan tunne palautuu.

Kriisiin liittyviä tunteita ovat mm.

 • Ahdistus
 • Masennus, alakuloisuus
 • Viha, ärtymys
 • Unettomuus
 • Keskittymis- ja muistivaikeudet
 • Somaattiset oireet (fyysiset vaivat, kivut)
 • Avuttomuus
 • Hätä, pelko ja paniikki
 • Häpeä tai syyllisyys
 • Aiempien traumaattisten kokemusten mieleen nouseminen

Erilaiset kriisit ja niiden tekijät

 • Kehitys- ja elämäntilannekriisit
  • Työyhteisöjen kriisit, nuoruusiän kriisit, eläkkeelle jääminen
 • Traumaattinen kriisi
  • Läheisen kuolema, vakava sairastuminen, koulu- ja työpaikkakiusaaminen
 • Parisuhteen kriisit
  • Uskottomuus, vuorovaikutuksen ongelmat, seksuaalisuus, erokriisi
 • Lähisuhdeväkivalta kriisit
  • Fyysinen ja henkinen väkivalta

MITEN SELVIYTYÄ KRIISISTÄ? - KRIISIAPU AUTTAA

Kriisistä selviytyminen edellyttää kriisin kohtaamista ja läpikäymistä niin, että siitä tulee osa elämän tarinaa. Mielipalveluiden kriisityöntekijän tai muun ammattiauttajamme kanssa asiakkaan on mahdollista kohdata yhdessä vaikea tapahtuma tai elämänmuutos ja käsitellä sitä sekä sanallisesti että kehollisesti niin, että elämän hallinnan tunne palautuu.

KRIISI EI OLE SAIRAUS

Traumaattiset kriisit tai kuormittavien asioiden kasaantuminen aiheuttaa psyykkistä kärsimystä suurimmalle osalle meistä. Kriisin synnyttämä ahdistus, pelko ja levottomuus eivät ole merkkejä psyykkisestä häiriöstä, vaan osa normaalia elämää.  Kysymys on siitä, että ihminen on joutunut tavanomaisesta poikkeavaan tilanteeseen, jossa hänen selviytymiskeinona ovat tilapäisesti riittämättömät.

Varaa aika kriisiapuun alempana sijaitsevasta kalenterista.

Kirjoittaja: Tanja Moring, erityistason seksuaaliterapeutti ja seksuaaliväkivallan asiantuntija, kriisityöntekijä, sertifioitu Mind-Body Bridging -terapeutti, (kognitiiviskehollinen lyhytterapia) sekä Valviran vahvistama laillistettu sote-alan ammattilainen, Sosionomi/diakoni (AMK).

Varaa aika

Tyhjennä valinnat
calendar-fullcrossmenu