Mielipalvelut
Varaa aika
Varaa aika
Varaa aika

Ryhmäpsykoterapia

Siirry ajanvaraukseen

Ryhmäterapioita on useanlaisia. Ryhmäterapia voi olla lyhytterapeuttista, kuten yksilöterapiakin - kestoltaan 5-20 kertaa. Silloin ryhmässä työstetään kunkin ryhmän jäsenen pulmia fokusoidusti, jotta hyvää muutosta voidaan saada aikaan lyhyessä ajassa. Ryhmäterapia lyhytterapiana on usein myös johonkin yhteiseen teemaan keskittyvä, kuten uupumukseen, uniongelmiin, ahdistukseen tai masennukseen.
Ryhmäpsykoterapia on pääsääntöisesti pitkään jatkuvaa. Silloin ryhmässä oloaika on vuodesta useaan vuoteen. Pitkässä ryhmäpsykoterapiassa työstetään kunkin ryhmän jäsenen tilannetta laajemmin.

Ryhmäpsykoterapiassa yhdessä eletyt kokemukset ja näiden kokemusten yhteinen pohtiminen auttaa ymmärtämään laaja-alaisemmin omaa toimintaa ja reaktioita sekä tekemään omaa elämää palvelevia muutoksia, kun ryhmä on muutosten tekemisen tukena.

Ryhmäterapiasta yleisesti

Psykoterapia yleensä ja ryhmäpsykoterapia erityisesti on vuorovaikutteinen hoitomuoto. Ryhmäterapiassa on yksi tai kaksi vetäjää ja 5-9 ryhmän jäsentä. Ryhmä kokoontuu yleensä viikoittain 1 ½ - 2 tunnin ajan. Ryhmässä vetäjän rooli on tukea ja ohjata ryhmän jäseniä auttamaan itseään ja olemaan avuksi muille ryhmän jäsenille. Ryhmässä opitaan tiedostamaan ja työstämään sekä sisäisiä että suhteissa olevia tekijöitä, jotka vaikeuttavan elävyyttä ja hyvää mielenterveyttä. Ryhmäterapiassa yleisiä terapeuttisia tekijöitä ovat turvallinen ja tukeva ilmapiiri sekä ryhmän yhtenäisyys; nämä ovat terapiasuuntauksista riippumattomia tärkeitä tekijöitä, jotta ryhmä voi olla hyödyllinen jäsenilleen.

Kenelle ryhmäterapia sopii

Ryhmäterapia on avuksi monissa erilaisissa mielenterveyden vaikeuksissa, ihmissuhdeongelmissa tai vaikkapa avioerosta toipumisessa. Soveltuvuus mietitään jokaisen ihmisen kanssa aina yksilöllisesti. Ryhmä voi olla ensisijainen hoitomuoto tai se voi olla osana hoitokokonaisuutta yhdistettynä yksilö-, parisuhde- tai perheterapiaan.

Ryhmäterapiasta on apua monella tavalla

Inhimillisiä psykologisia ja sosiaalisia perustarpeita ovat:

  • Luottamus/yhteenkuuluvuus
  • Arvostus/itsekunnioitus
  • Autonomia/Hallinnan tunne

Tutkimusten mukaan näiden tekijöiden toteutuminen suojaa mielenterveyden ongelmilta. Ne ovat myös erittäin tärkeitä tekijöitä hyvin toimivissa ihmissuhteissa.

Usein ihmisellä, joka psykoterapiaan hakeutuu, on näissä perustarpeissa hataruutta. Voi olla vaikea kokea luottamuksellista suhdetta toisiin ja kokea kuuluvansa joukkoon. Suhde itseen voi olla hyvin kriittinen, mikä tyypillisesti juontuu aiemmista kokemuksista ihmissuhteissa. Myös kyky kokea hallinnan tunnetta omassa elämässä – ”olen asioiden päällä” -kokemus – on monesti vähäinen. Näiden tekijöiden kehittyminen liittyy sekä tämänhetkisiin että menneisiin ihmissuhteisiin. Sisäistämme elämämme varrella jonkinlaisen kuvan ja mallin maailmasta, toisista ihmisistä ja itsestämme suhteessa näihin. Eikä tuo kuva todellakaan ole aina ihmisen hyvää elämää palveleva.

Ryhmäterapian välittävä ja luottamuksellinen ilmapiiri

Ryhmäterapia on hyvä mahdollisuus em. perustarpeiden vahvistamiseen. Terapiaryhmässä mahdollistuu sellaisen yhteisön luominen, missä voi toipua ja eheytyä aidosti luottamuksellisessa ja välittävässä ilmapiirissä. Terapiaryhmä voi yhteisönä nousta sellaiselle yhdessä olemisen tasolle, missä korjaavat kokemukset ja yksilönä kasvaminen tapahtuvat kuin luonnostaan.

Toistamme usein sisäisen maailman ”näyttämöllämme” ja ulkoisissa ihmissuhteissa niitä vaikeuksia, jotka meille ovat tulleet tutuiksi. Esimerkkinä vaikkapa nuori mies, Santtu. Hän kulkee kaupungin kadulla peläten ja ajatellen muiden katsovan häntä halveksien. Santtu on ollut koulussa vuosia kiusattuna, eikä kiusaamiseen ole puututtu. Toistamme samalla tavalla myös tutuksi tulleita palvelevia kokemuksia ja malleja. Tästä esimerkkinä Roosan luottavainen olo ja hymyilevät kasvot yliopistolla opiskellessaan professorin kanssa keskusteluun mennessä; hänellä on ollut hyvät, lämpimät ja avoimet välit elämänsä auktoriteetteihin (vanhempiin, opettajiin ja valmentajaan).

Edelliset ovat elämää kuormittavia kokemuksia ja jälkimmäiset hyvää elämää tukevia voimavaroja. Nämä toistamiset tulevat ryhmäterapiassa hyvin näkyviksi ja siellä niitä voidaan todellisissa ihmissuhteissa tutkia ja työstää. Ryhmäterapiassa toimivat hyvänä alustana tälle työstämiselle sekä ryhmän jäsenten todelliset suhteet toisiinsa että tilanteet, missä ryhmän jäsenten yhteistyössä uudelleen eletään erilaisia tosielämän tilanteita sekä sisäisen maailman erilaisia minä-tiloja roolien ottamisen avulla. Mennyt ja nykyinen elämä ovat ryhmän työskentelyssä näin rinnakkain läsnä ja näiden yhteydet tulevat ymmärretyiksi. Menneisyyden kipukohtia voi ryhmässä työstää ja saada niihin helpotusta.  Yhdessä eletyt kokemukset ja näiden kokemusten yhteinen pohtiminen auttaa ymmärtämään laaja-alaisemmin omaa toimintaa ja reaktioita sekä tekemään omaa elämää palvelevia muutoksia, kun ryhmä on muutosten tekemisen tukena.

Ryhmässä henkilökohtainen tulee jaetuksi turvallisesti tavalla, jota tavallisissa ihmissuhteissa ei useinkaan tohdi tehdä. Myös itsessä koetut huonot puolet saavat uudenlaista näkökulmaa ryhmän yhteisellä matkalla. Ryhmän avulla on mahdollista laajentaa kuvaa itsestään, löytää itsearvostusta ja oppia ymmärtämään paremmin myös muita ihmisiä.

Avoimet ryhmäterapia- ja ryhmäpsykoterapiaryhmät

Ryhmien ohjaajana toimii Arja Saimaala.

Lääkevieroitusryhmissä ohjaajina toimivat Aku Kopakkala, Soili Takkala ja Heidi Tommila.

Varaa aika

Tyhjennä valinnat
calendar-fullcrossmenu