Mielipalvelut
Varaa aika
Varaa aika
Varaa aika

Palvelut

Tarjoamme asiakkaillemme apua erilaisiin elämäntilanteisiin lyhytterapian, erilaisten kurssien ja psykoterapian avulla. 
Mielipalveluilla jokainen ammattilaisemme on täällä sinua varten. 
Varaa aika suunnittelutapaamiseen, niin voimme yhdessä kartoittaa millainen apu olisi parasta juuri sinun tarpeillesi.

Terapiat

Varatessasi ajan Mielipalveluiden asiantuntijalle, alkaa polkusi kohti toipumista. Ensikartoituksessa asiantuntijamme käy yhdessä sinun ja mahdollisesti läheistesi kanssa läpi tilannettasi sellaisena kuin se tällä hetkellä on. Tässä tarkastellaan elämäsi eri osa-alueita mielessä painavista asioista aina ravitsemukseen saakka.

Lue lisää

Terapeuttinen käynti sekä pidempi terapiaprosessi psykologilla toteutetaan meillä Mielipalveluissa asiakasta, sinua (tai teitä), avoimesti kohdaten, yhteistä ymmärrystä etsien sekä sinua kokonaisvaltaisesti arvostaen. Psykologimme ovat kaikki käyneet peruskoulutuksensa lisäksi monenlaisia lisäkoulutuksia, jotta he voisivat olla parhaalla mahdollisella tavalla sinulle avuksi. 

Lue lisää
60-180€

Psykoterapia on avuksi monissa erityyppisissä mielenterveyden ongelmissa, ihmissuhdekriiseissä, tunne-elämän vaikeuksissa, toivottomuuden kokemuksessa ja elämänhalun kadotessa.

Psykoterapiassa on mahdollista käsitellä ihmissuhdevaikeuksia ja psyykkisiä pulmia arvostavassa ja turvallisessa suhteessa koulutetun psykoterapeutin kanssa.

Lue lisää
120-205€

Parisuhde on meille ihmisille usein yksi merkittävimmistä suhteista elämässämme. Se voi parhaimmillaan olla turvan, luottamuksen ja voiman lähde. Pahimmillaan se taas voi viedä energiaa niin paljon, että mieliala laskee ja ahdistaa, eikä muuhunkaan elämään oikein löydy intoa tai voimavaroja.

Lue lisää

Seksuaaliterapia on asiakkaan ja terapeutin vuorovaikutukseen perustuvaa ammatillista asiakastyötä, yksilö- tai parikäynteinä. Ihmisen seksuaalisuus ja seksuaaliset tarpeet muuttuvat läpi elämän ja suuret elämänmuutokset voivat muuttaa ihmisen seksuaalisuutta. Seksuaaliterapian avulla tavoitteena on lisätä asiakkaan hyvinvointia ja ymmärrystä omasta seksuaalisuudesta ja seksuaalitarpeista.

Lue lisää

Terapiassa käydään keskustelun kautta läpi kokemuksia, tutustutaan omiin tunteisiin ja löydetään erilaisia tapoja selviytyä elämän haasteista. Terapia on tarkoitettu kenelle tahansa kuka kamppailee esimerkiksi masennuksen, ahdistuksen, stressin tai selvittämättömän trauman kanssa, erilaisten parisuhteeseen, työhön, kouluun tai perheeseen liittyvien haasteiden kanssa, tai muiden jokapäiväisten ongelmien kanssa.

Lue lisää
120-315€

Perheterapia soveltuu laajaan kirjoon erilaisia haasteita perheessä. Sitä voi hyödyntää esimerkiksi perheen kriisien, vanhemmuuden ja lapsen tai nuoren kehitykseen liittyvien haasteiden käsittelyssä. Sitä käytetään usein myös lasten tai nuorten mielenterveysvaikeuksien hoidossa, mutta myös pelkästään aikuisista koostuvissa perheissä. Perhe on voimavara, jota voidaan hyödyntää. Terapiassa ei ole pyrkimyksenä syyllistää vanhempia, vaan tavoitteena on, että perheenjäsenet voisivat keskustella asioista, joista eivät tavallisesti puhu.

Lue lisää
100€

Kriisiapua tarvitaan tilanteessa, jossa ihminen ei välttämättä selviydy aiempien kokemustensa ja taitojensa avulla kriisistä, vaan joutuu mahdollisesti etsimään uusia selviytymiskeinoja tilanteeseen sopeutuakseen. Kriisin voi laukaista yksittäinen, äkillinen ja järkyttävä kokemus. Kriisi voi syntyä myös hitaammin, erilaisten elämäntilanteisiin liittyvien haasteiden, kehityskriisien ja kasautuvan stressin myötä. Toisinaan sairauden pelko, elämän tarkoituksen ja mielekkyyden pohdinta, kuolemaan sekä ikuisuuteen liittyviä kysymykset aiheuttavat ahdistusta, jota on hyvä käsitellä kriisityön ammattilaisten kanssa.

Lue lisää

Ryhmäterapioita on useanlaisia. Ryhmäterapia voi olla lyhytterapeuttista, kuten yksilöterapiakin - kestoltaan 5-20 kertaa. Silloin ryhmässä työstetään kunkin ryhmän jäsenen pulmia fokusoidusti, jotta hyvää muutosta voidaan saada aikaan lyhyessä ajassa. Ryhmäterapia lyhytterapiana on usein myös johonkin yhteiseen teemaan keskittyvä, kuten uupumukseen, uniongelmiin, ahdistukseen tai masennukseen.
Ryhmäpsykoterapia on pääsääntöisesti pitkään jatkuvaa. Silloin ryhmässä oloaika on vuodesta useaan vuoteen. Pitkässä ryhmäpsykoterapiassa työstetään kunkin ryhmän jäsenen tilannetta laajemmin.

Lue lisää

Avoimet ryhmät

Psyykenlääkkeistä vieroittautuminen voi olla vaikeaa. Puolelle masennuslääkkeen käyttäjistä kehittyy niihin riippuvuus. Neljäsosalla riippuvuus on vaikea. (*) Voi olla, että sinulla on jo vieroitusoireita. Tai olet päättänyt lääkärisi kanssa lopettaa lääkkeen käytön, ja haluat siihen tukea. Etenkin pitkäaikaisen käytön lopettamisessa tulee olla varovainen ja harkitseva. Olemme silloin tukenasi.

Olemme aloittaneet lääkevieroitusryhmän, joka kokoontuu joka toinen torstai Helsingin toimipisteellämme. Lue lisää ryhmästä alempaa ja ota meihin yhteyttä, jos haluaisit liittyä ryhmään.

Haluaisitko tietää lisää lääkevieroituksesta ja lääkevieroitusryhmästä? Sivun alaosasta voit katsoa Lääkevieroitus-videomme.

Lue lisää

Ryhmä on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet tutkimaan itseään ryhmässä. Voit olla elämäsi muutoskohdassa tai muuten vain koet tarpeelliseksi tarkastella elämääsi ja saada voimavaroja ja näkökulmia. Oman henkilökohtaisen työskentelysi lisäksi voit oppia toisilta ja auttaa myös muita. Työskentelyssä käytetään toiminnallisia menetelmiä.

Lue lisää

Onko aika huolehtia itsestä, mielestä, voimavaroista ja ihmissuhteista? Kun omaan persoonaan ja tunnemaailmaan liittyvät kipukohdat ja elämän keskeneräiset kysymykset aktivoituvat, avun hakeminen on tulevaisuuden hyvinvoinnin kannalta viisasta. Psykoterapiaryhmä auttaa jäseniään löytämään ymmärrystä ja ratkaisuja. Ryhmämuotoinen psykoterapia on myös harjoittelupaikka uusille taidoille, asenteille ja ajattelulle. Voit osallista ryhmään, jos sinulla on masennus-, ahdistus- tai muita mielenterveyden ongelmia ja haluat työskennellä niiden kanssa ja käsitellä menneisyyden tai tämän päivän elämänkokemuksia. Työskentelyn menetelminä ovat vapaa, luottamuksellinen keskustelu, roolityöskentelyt ja psykofyysisen psykoterapian työskentelymallit.

Lue lisää

Viikoittain kokoontuva traumatyöskentelypainotteinen psykoterapiaryhmä naisille. Voit osallistua ryhmään, jos sinulla on masennus- ja/tai ahdistusoireita ja haluat työstää traumaattisia tai elämän muutosvaiheisiin liittyviä kokemuksia. Ryhmä auttaa jäseniään löytämään ymmärrystä ja ratkaisuja. Ryhmän avulla saadaan aikaan myönteisiä muutoksia ja elämänlaadun paranemista. Työskentelyn menetelminä ovat vapaa, luottamuksellinen keskustelu ja psykofyysisen psykoterapian ja sensomotorisen traumaterapian työskentelymallit.

Lue lisää

Klinikat

Mielialojen voimakkaat vaihtelut tai masentuneisuus ovat elämänlaatua ja toimintakykyä merkittävästi heikentäviä tekijöitä. Jokaisen ihmisen masentuneisuus on omanlaisensa koska kaikki ihmiset ovat ainutkertaisia. Masentuneisuus voi olla hetkellinen kokemus, mikä helpottaa muutaman päivän sisällä mutta toisinaan masennuksen väistyminen vie hyvinkin pitkään. Yleensä se on ymmärrettävä reaktio johonkin elämäntilanteeseen ja se voi kestää viikoista kuukausiin, joskus pidempäänkin. Toisten ihmisten apu on tärkeä, jotta masennuksen läpi voi elää.

Lue lisää

Uni on tehokkain tapa palautua kuormituksesta ja se on välttämätöntä erityisesti aivojen palautumiselle. Jatkuva univaje synnyttää vireystilan säätelyn vaikeuksia jolloin ihminen kuormittuu kokonaisvaltaisesti herkemmin ja kuormituksesta palautuminen on vaikeampaa. Uni kannattaa usein hoitaa ensin kuntoon ennen muihin mielen pulmiin paneutumista.

Lue lisää

Hyvinvointikurssit

calendar-fullcrossmenu