Mielipalvelut
Varaa aika
Varaa aika
Varaa aika

Tietosuojaseloste

(Päivitetty 24.1.2022)

Rekisterinpitäjä:
Mielipalvelut Oy (2783839-9)
Lehtikuusentie 2
00270 HELSINKI
[email protected]

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Mielipalvelut Oy:n asiakaspalveluun kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa.

Mielipalvelut Oy pyrkii minimoimaan asiakkaistaan kerätyn tiedon. Verkkosivuston kautta kerätyt ajanvaraustiedot poistetaan neljäntoista päivän kulutta varatun ajan toteutumisen tai peruuttamisen jälkeen. Ajanvarauksen yhteydessä käyttäjä voi itse päättää mitä tietoja luovuttaa.

Kirjanpitolaki (KPL) kuitenkin velvoittaa meitä säilyttämään laskut ja tiedot vastaanotetuista maksuista (tositteet), jotka muodostavat Mielipalvelut Oy:n kirjanpitoaineiston. Tähän aineistoon kerättävät tiedot ovat:
- laskunsaajan nimi
- maksajan nimi
- laskunsaajan postiosoite
- laskunsaajan sähköpostiosoite

Rekisteriin kerättyä aineistoa käytetään ainoastaan Mielipalvelut Oy:n lakisääteistä kirjanpitoa varten. Rekisterin tietoihin on pääsy:

- Mielipalvelut Oy:n laskutuksen hoitavilla työntekijöillä
- maksunvälittäjällä, joka vastaanottaa sinulta maksetun laskun (Nordea Pankki Suomi Oyj, välittyy vain maksajan nimi)
- tilitoimistolla, joka kirjaa laskun ja saadun maksun Mielipalvelut Oy:n kirjanpitoon

Lisäksi, tositteet voidaan antaa pyynnöstä nähtäväksi seuraaville tahoille:
- tilintarkastajat
- veroviranomaiset

Sinulla on mm. seuraavat oikeudet:
- oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
- oikeus tietojen oikaisemiseen
- oikeus pyytää sinua koskevien tietojen poistamista
- oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Pyynnöt voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen

Mielipalvelut Oy / Tietosuoja
Lehtikuusentie 2
00270 Helsinki

Huomioithan, että emme voi poistaa tietojasi rekisteristä vedoten "oikeuteen tulla unohdetuksi", sillä kirjanpitolaki velvoittaa meitä säilyttämään tositteet alkuperäisessä muodossaan (Kirjanpitolautakunnan päätös 1822/2.9.2008). Säilytämme kirjanpitoaineistoa enintään seitsemän vuoden ajan (tilikauden päättymisestä), joka on lakiin kirjattu minimiaika (KPL 2:10.2 §).

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli Mielipalvelut Oy ei ole toiminnassaan noudattanut soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Emme käytä henkilötietojasi muihin tarkoituksiin (esim. markkinointiin).

calendar-fullcrossmenu