Mielipalvelut
Varaa aika
Varaa aika
Varaa aika
Näytä kaikki asiantuntijat

Taina Repo

Psykologi, sertifioitu EMDR-terapeutti, perheterapeutti (KELA), työnohjaaja (STOry)

Helsinki
Etävastaanotto
suomi
Kela-pätevyys

Olen laillistettu psykologi, sertifioitu EMDR-terapeutti, perheterapeutti (KELA-pätevyys, perheterapia), työnohjaaja (STOry), TRO, Hiljaisuuden joogan ® ohjaaja ja olen opiskellut tarinateatterin syventävät opinnot ja MBB peruskurssin. Minulla on yli 25 vuoden kokemus psykologin työstä nuorten, nuorten aikuisten ja perheiden parissa.

Haluan olla Sinulle avuksi niissä asioissa, jotka Sinä koet tärkeäksi,
tukea sinua päästämään irti jostakin, mikä ei enää Sinua palvele,
vahvistaa yhdessä kanssasi voimavarojasi,
kulkea rinnallasi vaikeassa elämänvaiheessa,
katsella yhdessä kanssasi unelmiasi kohti.

Miten voin Sinua auttaa?

Kohtaaminen

Kohtaaminen on hienovaraista, kahden ihmisen välistä vuoropuhelua, jossa sanojen lisäksi vaikuttavat kehollisen kokemisen tasot. Sensitiivisyys, myötätuntoisuus, toisen ihmisen rajojen ja itsemääräämisoikeuden kunnioitus, aktiivinen kuuntelu ja virittyminen aidosti läsnä olevaksi kohtaamaani ihmistä varten kuvaavat minulle tärkeitä arvoja työssäni.

Kehon viisaus

Kehollisen vakauden lisääntyessä mieli voi löytää turvapaikan. Kun mieli voi kokea olevansa kehossa turvassa, syntyy tilaa tutkia ja löytää uutta, avautuu mahdollisuus eheytyä kipeistä kokemuksista ja päästää irti häiritsevistä asioista. Psykologin ja psykoterapeutin työssäni kannustan Sinua luottamaan oman kehomielesi viisauteen ja tarjoan välineitä vahvistaa kehon ja mielen yhteyttä.

Oma matkani EMDR -terapeutiksi

Olen tehnyt kuusi vuotta EMDR-terapiaa ja vaikuttunut kyvystä, miten aivot työstävät traumaattisia tapahtumia EMDR:n avulla. EMDR-terapiassa olen opiskellut EMDR-I ja II koulutukset 2016, jonka jälkeen olen käynyt säännöllisessä työnohjauksessa ja opiskellut intohimoisesti EMDR -terapiaa ja sen soveltamista erilaisissa tilanteissa. Vuonna 2021 sain sertifioidun EMDR -terapeutin pätevyyden. EMDR ja kompleksinen trauma koulutuksen kävin 2022. Kompleksissa traumoissa EMDR:ää sovelletaan pienin askelin, vakauttaen ja lisäten eri kokemuksellisten puolten välistä yhteyttä. EMDR-terapia sellaisenaan ei ole Kela-korvattavaa. Tarjoan sitä osana psykologin vastaanottoa, perheterapiaa (Kela-korvattavaa) ja työnohjausta.

Lue lisää EMDR-terapiasta ja miten se voi auttaa juuri sinua.

Matka hyvinvointiin

Kun ihminen voi elää nykyhetkessä, tuntea vapaasti kaikki tunteensa ja tehdä mielekkäitä asioita elämässään, hän voi hyvin. Yhdessä kanssasi etsimme Sinulle sopivia tapoja työskennellä. Luovat menetelmät, mielikuvat ja erilaiset keholliset harjoitukset, symbolityöskentelyt, kuvan tekeminen ovat minulle luontevia työskentelytapoja dialogisen keskustelun lisäksi. Erityisesti suuntaan huomioni siihen, missä onnistut. Onnistumisten vahvistaminen on tärkeää, jotta oppiminen voi jatkua myös terapiatapaamisten välillä, omassa arjessa.

Miten voin Sinua auttaa

Monet tavalliset elämän pulmat ovat syitä tulla vastaanotolleni, kuten esimerkiksi:

 • Ihmissuhdeongelmat
 • Kiintymyssuhteiden säröt
 • Vaille jääminen
 • Surut
 • Erot
 • Traumaattiset tapahtumat
 • Turvattomuus
 • Ahdistus
 • Masennus
 • Riippuvuudet
 • Syömishäiriöt
 • Seksuaaliväkivalta
 • Yksinäisyys
 • Kiusatuksi tuleminen
 • Koulunkäynnin haasteet ja työelämän pulmat
 • Olen myös turvallinen keskustelukumppani seksuaalisen ja sukupuolen moninaisuuden kysymyksissä

Erilaisten elämän kipupisteiden keskellä on merkitystä, millaisella tavalla olemme suhteessa itseemme, toisiimme ja elämään. Tässä kuvaan joitakin minulle tärkeitä suhtautumistapoja, jotka vaikuttavat tapaani kohdata ja olla läsnä erilaisissa suhteissa.

 • Jokaisella on oikeus voida hyvin.
 • Voimme kohdata itsemme ja toinen toisemme myötätuntoisesti.
 • Jokainen meistä saa tarvita toista ihmistä.
 • Avuttomuuden tunteiden ja vaikeuksien äärelläkin jokaisella on itsemääräämisoikeus ja toimijuus omaan elämään.
 • Keho-mieli -yhteyden vahvistaminen lisää hyvinvointia ja näitä taitoja voimme kaikki oppia.
 • Elämässä itselle mielekkäiden asioiden tekeminen on mahdollista, vaikka kokisi masennusta tai ahdistusta.
 • Arvostan Sinua, ihmissuhteitasi, tapaasi elää ja selviytyä elämän vaikeuksien keskellä.
 • Pysähdyn kanssasi etsimään juuri Sinulle sopivia keinoja elää hyvää elämää nykyhetkessä.
 • Innostun kanssasi Sinun onnistumistesi äärellä.

Perhe – ja pariterapiasta

Olen valmistunut perheterapeutiksi 2003 ja työskennellyt siitä lähtein perheiden ja parien kanssa. Keväällä aloitan 1-vuotisen vakauttavan pari- ja perheterapian jatkokoulutuksen. Perheiden ja parien kanssa työskentelyssä pidän tärkeänä jokaiselle perheenjäsenelle turvallisen tilan vahvistamista. Konfliktitilanteissa ja tunnesäätelyn haasteissa työskentelyssä lähdetään vakauttamaan ja auttamaan perhettä/paria haitallisesta vuorovaikutuksesta takaisin sietoikkunaan ja turvalliseen tilaan. Perheterapiasta luonnollisena, vaikuttavana terapiana voit lukea lisää tästä linkistä ja perheterapiasta eri ikävaiheissa tästä. Tällä hetkellä minulla on perheterapian Kela-korvattavuus: perheterapiaa kuntoutuksena 16-67 -vuotiaille kuntoutujille sekä nuorten (16-25 -vuotiaiden) terapioihin liittyen vanhempien ohjauskäyntejä. Pariterapiaa tarjoan omakustanteisesti.

Työnohjauksesta

Minulla on yli 10 vuoden kokemus yksilöiden ja ryhmien työnohjaustyöstä. Työnohjaajana olen aktiivisesti kuunteleva, läsnäoleva, kokeilemiseen ja uuden oppimiseen kannustava. Työnohjauksessa luodaan yhteinen turvallinen, suorittamisesta vapaa tila, jossa voi ihmetellä, tutkia ja kokeilla uutta. Luovassa prosessissa mahdollistuu uuden oppiminen, energisoituminen työn ytimien, omien innostumisten ja unelmien äärellä, oman työroolin elävöityminen sekä mahdollisuus päästää irti jostakin, mikä ei enää palvele.

Annan läsnäoloni ja oman osaamiseni työnohjattavan käyttöön dialogisella tavalla siten, että keskiössä on työnohjattavan oma oppimisprosessi. Kannustan työnohjattavia heittäytymään, kokeilemaan ja uskaltamaan. Tila tuulettaa ja sanoa ääneen asioita vapaasti, uskallus tutkia luovasti, kehomieli -yhteyttä vahvistavat harjoitukset ja työn arjessa tehtävät kokeilut vahvistavat työrooleja ja työssä toimimista hyvinvointia ja työniloa kohden.

Työtavoissani korostuu virittyminen työnohjattavan kanssa läsnäolevaan vuorovaikutukseen, luovuus ja kehomieliyhteyden huomioiminen. Sovellan kaikkea osaamistani työnohjaustyössä. Työnohjattavani ovat antaneet palautetta, että he ovat hyötyneet EMDR:n soveltamisesta työssä syntyneiden häiritsevien kokemusten työstämisessä ja saaneet voimavaroja jaksamiseen mm. työuupumustilanteissa. Työnohjausryhmissä olen soveltanut mm. symbolityöskentelyitä, tarinateatteria ja muita toiminnallisia menetelmiä.

Ajanvaraus vastaanotolleni

Varaa aika tapaamiselle helposti ja nopeasti alempana sijaitsevasta ajanvarauskalenteristani. Näet siinä kaikki varattavissa olevat ajat.

Varaa aika

envelopemap-markercalendar-fulllaptop-phonebubblecrossmenuarrow-left