Mielipalvelut
Varaa aika
Varaa aika
Varaa aika

Psykoterapeutin täydennyskoulutus 2022

Kysy lisää koulutuksesta!

Gestalt-psykoterapeuttinen työote – Kehitä osaamistasi työskennellä vaikeita mielenterveyden ongelmia kokevien ihmisten kanssa

Oletko huomannut jokapäiväisessa psykoterapeutin työssäsi, että kaipaisit uutta näkökulmaa haastavissa tilanteissa tai muuten haluaisit kehittää taitojasi?

Psykoterapia-asiakkaiden vaikeudet ja tarpeet vaihtelevat suuresti. Toisilla elämänkriisi tai elämänvaiheiden muutokset vievät “maton jalkojen alta”, mutta toimintakyky ja itsesäätely ovat lähtökohtaisesti hyvällä tasolla. Heidän kanssaan terapiatyö sujuu hienosti.

Välillä asiakkaalla voi kuitenkin olla vakavia minuuden hahmottamisen haasteita tai pelot ja turvattomuus hallitsevat niin paljon, että psykoterapeuttisen yhteistyön alulle saaminen on tuskallisenkin hidasta. Tai hyvistä aikomuksista huolimatta tunteet ja impulsiivinen käyttäytyminen heittelee ihmistä ääripäästä toiseen niin paljon, että totuttu työskentelyn tapa ei oikein tahdo auttaa. Myös voimakkaasti häpeän ja itseinhon jähmettämät asiakkaat voivat tuoda avuttomuuden tunteita terapeutille.

Jos tunnistat jotakin edelläkuvatun kaltaista tai tarvitset uutta näkökulmaa erityisten haasteiden suhteen asiakkaittesi kanssa työskennellessäsi, niin tämä psykoterapeuttisia valmiuksia vahvistava koulutus voi olla juuri sinua varten.
Mielipalveluiden toimintafilosofia pohjaa tarpeenmukaisen hoidon malliin. Diagnoosit eivät käytännössämme toimi tukea ja hoitoa ohjaavina tekijöinä, koska diagnosoidun vaivan taustalla on kokonaisen ihmisen kokonainen elämä.

Pulmien kontekstuaalisuus on merkittävä tekijä siinä, miten ihmistä voidaan auttaa. Hänen kanssaan kohtaamme ihmisinä tasa-arvoisesti ja kokonaisvaltaisesti, yhdessä hänen asioitaan tutkien ja niiden kanssa työskennellen. Toimintafilosofiaa voi kutsua myös tasa-arvon ja yhteistoiminnan (hoidettavan ihmisen) malliksi.

Koulutus antaa sinulle lisää valmiuksia esimerkiksi seuraavanlaisista vaikeuksista kärsivien ihmisten kohtaamiseen

 • Kompleksinen traumatisoituminen ja sen vaikutukset
 • Dissosiaatiivinen oireilu
 • Kokonaisvaltainen ja pitkään jatkunut oireilu
 • Vahvasti ja pitkäaikaisesti toimintakykyä heikentävä oireilu
 • Psykoottiset tilat ja olot
 • Elämänlaatua selvästi heikentävät itse- ja tunnesäätelyn haasteet
 • Häpeän ja itseinhon jähmettävät vaikutukset

Koulutus laajentaa valmiuksiasi terapeuttiseen työskentelyyn:

 • Kehollisuuden huomiointi terapiassa / psykofyysinen terapiatyöskentely
 • Tunteiden työstäminen ja tunteiden hyödyntäminen terapiatyöskentelyssä
 • Menneisyys tässä hetkessä -näkökulma
 • Tasavertainen kohtaaminen — fenomenologinen, inklusiivinen & dialoginen työote
 • Muutoksen paradoksaalisuus
 • Tiedostaminen terapiamenetelmänä ja prosessia edistävänä tekijänä
 • Tiedostamista ja elävöitymistä edistävien kokeilujen räätälöinti terapiaprosessissa
 • Terapeuttisen epävarmuuden sietämisen vahvistuminen sekä epävarmuuden hyödyntäminen terapiaprosesia edistävänä voimana
 • Entistä parempi kyky tiedostaa ja asettaa omat rajat terapeuttina

Koulutus

Täydennyskoulutus suoritetaan lähi- ja itseopiskelun yhdistelmänä. Lähiopetusjaksoja järjestetään n. 8 per vuosi, yhteensä 16 kaksivuotisen koulutuksen aikana.

Lähiopetusta täydennetään itseopiskelumateriaaleilla. Materiaaleihin kuuluu kirjoja, artikkeleita, tutkimuksia jne. Koulutuksessa työote sisäistyy sekä teorian opiskelun että kokemuksellisen työskentelyn kautta. Oppimisen edistymistä seurataan palauttein ja keskusteluin.
 • Koulutuksen lähiopiskelupäivät järjestetään Helsingissä ja/tai Tampereella.
 • Täydennyskoulutuksen hyväksytysti suorittaneet henkilöt saavat: Gestalt-psykoterapeuttinen työskentelyote -sertifikaatin, jonka myöntävät yhteistyössä Gestalt-terapiayhdistys Ry ja Mielipalvelut Oy.
 • Koulutus järjestetään suomen kielellä. Osa itseopiskelumateriaaleista on englanninkielisiä.
 • Koulutus alkaa keväällä 2022. Koulutuksen tarkka aikataulu täsmentyy koulutuksen täyttyessä.

Mielipalvelut Oy

Mielipalvelut on perustettu psykologi Aku Kopakkalan ja psykologi, psykoterapeutti Anna-Kaisa Turpeisen toimesta. Mielipalvelut syntyi halusta tarjota tarpeenmukaista, yhteisöllisyyttä painottavaa ja tutkimustietoon pohjautuvaa tukea mielenterveyden kriiseihin. Toimimme tällä hetkellä 14 mielenterveysalan ammattilaisen voimin.

Haluatko jutella koulutuksesta?

Ole yhteyksissä ja keskustellaan olisiko koulutus koulutus ja siirtyminen Mielipalveluihin sinulle soveltuva vaihtoehto: [email protected]

Kouluttajina toimivat

Anna-Kaisa Turpeinen

psykologi, kouluttajapsykoterapeutti
Olen psykologi ja Gestalt-kouluttajapsykoterapeutti. Psykoterapeuttina teen töitä sekä yksilöiden, pariskuntien, perheiden että ryhmien kanssa.

Olen ollut suunnittelutyöryhmässä suunnittelemassa Gestalt-terapiayhdistyksen ja Jyväskylän Yliopiston järjestämää Gestalt-psykoterapeutti -koulutusta sekä toimin siinä myös pääkouluttajana. Gestalt-terapiayhdistyksessä olen hallituksen jäsen.

Psykoterapiakoulutukseni lisäksi avoimen dialogin ja tarpeenmukaisen hoidon lähestymistapa on vaikuttanut merkittävästi työotteeseeni jo opiskeluajoistani lähtien. Lisäksi olen perehtynyt 2000-luvun alusta lähtien tietoisen läsnäolon taitoihin eli mindfulness-näkökulmaan. Myötätuntokeskeisyys terapiatyössä on minulle myös tärkeää.

Yrjö Säävälä

kouluttajapsykoterapeutti
Olen psykologi ja kouluttajapsykoterapeutti. Koulutuksiani ovat gestalt-psykoterapia, kognitiivisbehavioraalinen työote, ryhmätyönohjaus koulutus, NLP-practioner -koulutus. Työn kautta on perhekeskeinen ajattelu ja -työote tullut tärkeäksi.

Olen Gestalt-terapiayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. Toimin yhtenä suunnittelijana ja kouluttajana yhdistyksen ja Jyväskylän yliopiston järjestämässä, elokussa 2022 alkavassa Gestalt-psykoterapiakoulutuksessa.

Tärkeitä periaatteitani ovat toisen arvostaminen, tasavertaisuus, kiinnostus ja kunnioitus. On tärkeää olla avoin ja myötätuntoinen.

Osallistumisen edellytykset

 1. Pohjakoulutukseltasi olet psykoterapeutti
 2. Haluat monipuolistaa ja kehittää kykyäsi vastata erilaisten asiakkaiden hoitovaatimuksiin
 3. Olet valmis sitoutumaan kaksivuotiseen koulutusohjelmaan
 4. Haluat työskennelle Mielipalveluissa koulutuksen ajan

Koulutukseen valinta ja hinta

Ensisijaisesti koulutukseen valitaan Mielipalveluiden palveluksessa olevia tai Mielipalveluiden palvelukseen siirtyviä psykoterapeutteja. Hakijoiden on täytettävä edellä mainitut valintakriteerit ja oltava persoonaltaan soveltuvia.

Koulutuksen hinta on 21 300 € +alv. 

Koulutus on ilmainen Mielipalveluiden palvelukseen siirtyville ja Mielipalveluiden nykyisille psykoterapeuteille. Tule Mielipalveluihin töihin? 

Koulutusohjelman vuosikurssille hyväksytään enintään 14 osallistujaa.

Ole yhteydessä ja kartoitetaan osallistumistasi

Jätä yhteydenottopyyntö lomakkeella tai ole suoraan yhteydessä. Keskustellaan olisiko Gestalt-psykoterapeuttinen työote -koulutus ja siirtyminen Mielipalveluihin sopiva vaihtoehto juuri sinulle.

  envelopephone-handsetcalendar-fullcrossmenu