Mielipalvelut
Varaa aika
Varaa aika
Varaa aika

Psykoterapia

Siirry ajanvaraukseen

Psykoterapia on avuksi monissa erityyppisissä mielenterveyden ongelmissa, ihmissuhdekriiseissä, tunne-elämän vaikeuksissa, toivottomuuden kokemuksessa ja elämänhalun kadotessa.

Psykoterapiassa on mahdollista käsitellä ihmissuhdevaikeuksia ja psyykkisiä pulmia arvostavassa ja turvallisessa suhteessa koulutetun psykoterapeutin kanssa.

Meillä Mielipalveluissa, riippumatta psykoterapiasuuntauksesta, psykoterapeutti työskentelee kanssasi tilannettasi ja vointiasi kokonaisvaltaisesti tutkien, jotta sinä voit saada parasta mahdollista apua.

Psykoterapia - toipumista ja kehittymistä

Psykoterapiassa mielen vaikeuksia ja kriisejä hoidetaan yksilö-, pari- tai perheasiakkaan ja terapeutin vuorovaikutuksen sekä heidän suhteessaan vaikuttavien tekijöiden avulla.

Näitä tekijöitä ovat mm.

  • luottamuksen kokemus
  • yhteistyösuhde
  • terapeutin kyky empatiaan
  • yhteinen näkemys terapian tavoitteista
  • joustavuus työskentelytavoissa.

Psykoterapia ei perustu lääkehoitoon, vaan siinä pyritään tutkimaan asiakkaassa ja hänen olosuhteissaan vaikuttavia tekijöitä ja tapahtumia, jotka ovat yhteydessä mielen haasteisiin. Nämä tekijät yleensä liittyvät ihmissuhteisiin, ajatteluun, tunteisiin, kehollisiin kokemuksiin, näiden yhteyksiin sekä toimintatapoihin. Tavoitteena on työskennellä siten, että asiakas alkaa taas voida hyvin.

Vaikka psykoterapia perustuu paljon puhumiseen, se on kuitenkin erilaista kuin esimerkiksi ystävien tai perheen kanssa keskustelu. Erona on se, että tässä hoitomuodossa tutkitaan mielen tapahtumia ja niiden vaikutuksia olotilaan monenlaisten metodien ja tekniikoiden avulla. Psykoterapiasuuntauksesta riippuu, kuinka paljon keskitytään puhumisen lisäksi myös erilaisiin kokemuksellisiin tekniikoihin. Näitä voivat olla ihmissuhdetilanteisiin eläytyminen eri rooleissa, rentoutumisharjoitukset, mindfulness-harjoitteet, kehotyöskentely, tunteiden ilmaisuun rohkaiseminen yms.

Terapeutin ammattitaitoa on kuulla ja ymmärtää sitä, mitä asiakas kertoo. Puheen sisällön lisäksi terapeutti huomioi kehon reaktioita ja kehon kieltä, äänen sävyjä sekä sitä, miten vuorovaikutus tapahtuu. Kaikki tämä kertoo siitä, mikä voi olla esimerkiksi ”jumissa”. Vuorovaikutuksessa tutkitaan yhdessä kaikkea edellä mainittua monin eri tavoin, erilaisten metodien ja tekniikoiden avulla. Psykoterapeutin kanssa työskentelyssä tulee esille sellaisia näkökulmia, jotka voivat olla asiakkaalle uusia ja usein juuri siksi oivalluksia tuottavia. Terapeutin tehtävä on myös osata muokata psykoterapiatyöskentelyä sellaiseksi, että se palvelee aina juuri sitä ainutkertaista asiakasta, jonka psykoterapiaprosessista on kyse. Ei ole olemassa yhtä tapaa tehdä terapiaa - jokaisen ihmisen lähtökohdat, voimavarat ja vaikeudet vaikuttavat siihen, miten terapiatyötä on mahdollista tehdä.

Psykoterapiassa on aina taustalla teoria siitä, miten mielen pulmia voidaan ymmärtää ja niitä hoitaa.

Psykoterapiasuhde

Psykoterapeuttisessa suhteessa luottamuksellisuus, aito kiinnostus ja asiakkaan tilanteessa empaattisesta mukana olo ovat hyvin merkittäviä hoitavia tekijöitä. Tutkimusten mukaan hoidon onnistumiselle psykoterapeuttista suuntausta merkittävämpää on asiakkaan ja terapeutin välinen turvallinen, luottamuksellinen ja avoin suhde.

Vaikka terapeutin ja asiakkaan suhde on hyvin luottamuksellinen ja työstettävät asiat ovat henkilökohtaisia, on suhde ammatillinen. Ammatillinen tarkoittaa tässä sitä, että kaikki mitä suhteessa ja vuorovaikutuksessa tapahtuu, palvelee asiakasta ja hänen toipumistaan. Terapeutti on tärkeä osa terapiaa ja ihmisenä siinä mukana, mutta terapia on aina asiakasta varten, eikä terapeutti odota vastavuoroisuutta samalla tavalla kuin läheiset. Terapeutti tuo esiin omia kokemuksiaan ja näkökulmiaan tavalla, joka auttaa asiakasta hänen toipumisen matkallaan

Psykoterapian kesto

Psykoterapian kesto voi olla mitä tahansa muutamasta kuukaudesta useaan vuoteen. Tapaamiset ovat yleensä kerran tai kaksi kertaa viikossa 45-60 minuuttia kerrallaan.

Psykoterapiaa voidaan tehdä myös lyhytkestoisesti. Silloin on usein kyse akuutista tilanteesta, eikä pitkäaikaista mielenterveyden ongelmaa ole taustalla tai asiakkaalla on tarve työstää jotakin yksittäistä kokonaisuutta elämässään. Näitä voivat olla esim. reaktiivinen masennus, jonka taustalla on selkeät laukaisevat tekijät; työuupumus; esiintymisjännitys; elämänvaiheen muutosten vaikeudet.

Pidempi psykoterapia on tarpeen, kun vaikeudet ovat pitkäkestoisia ja monisyisiä. Silloin usein on kyse muun muassa seuraavanlaisista tekijöistä: kyky luottamuksellisen yhteistyösuhteen solmimiseen on hatara; oman toiminnan ja tunteiden säätelyssä on vaikeuksia; pelot ja ahdistus vaikeuttavat omana tukena olemista sekä johdonmukaisen, tavoitteellisen terapeuttisen työn tekemistä; voimakkaat itsekriittisyys ja häpeä lamauttavat elämässä toimimista.

Psykoterapeutin valinta

On tärkeää, että asiakkaalla on mahdollisuus tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään ja työstää vaikeita kokemuksiaan ehdottoman turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Siksi on hyvä etsiä terapeuttia, jonka kanssa tunnet voivasi alkaa rakentaa luottamuksellista suhdetta.

Psykoterapeutti on Valviran laillistama ja nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on hankkinut itselleen vähintään kolmivuotisen jatkokoulutuksen.

Vapaat ajat psykoterapiaan Helsingissä, Tampereella ja etäyhteyksin ympäri Suomen

Mielipalvelut tarjoaa psykoterapiaa Meilahdessa, Helsingissä osoitteessa Lehtikuusentie 2 sekä Tampereen keskustassa osoitteessa Häkilänpolku 1, sekä etäyhteyden yli minne tahansa Suomeen.

Katso vapaat ajat alla olevasta ajanvarauskalenterista ja varaa itsellesi aika psykoterapiaan:

Varaa aika

Tyhjennä valinnat
calendar-fullcrossmenu