Mielipalvelut
Varaa aika
Varaa aika
Varaa aika

Mielialan häiriöt

Mielialojen voimakkaat vaihtelut (Mielialan häiriöt) tai mielialan mataluus eli masentuneisuus ovat elämänlaatua ja toimintakykyä joskus merkittävästikin heikentäviä tekijöitä. Masennuksesta, kuten muistakin mielenterveyden haasteista voi kuitenkin toipua täysin. Lukemattomat ihmiset ovat toipuneet vaikeistakin mielialan häiriöistä ja usein he myös tuntevat, että juuri näiden vaikeuksien myötä he ovat löytäneet elämään aivan uudenlaisen otteen ja läsnäolon. Moni kokee elävänsä parempaa elämää näiden haasteiden läpi kuljettuaan.

Mitä masennus on?

Masennus on ihmiselle aina rankka kärsimys. Tuntuu toivottomalta. Elämän asiat eivät tuota iloa ja mieliala on matalalla. Jokainen masennus on kuitenkin erilainen ja tie elämäniloon on yksilöllinen.

Masennus voi olla reaktiivista eli reaktio elämässä tapahtuneisiin haastaviin tekijöihin. Tällainen masennus tyypillisesti helpottaa joidenkin kuukausien kuluttua omia aikojaan. Toki ymmärtävä sosiaalinen tuki on jokaisessa tilanteessa, missä ihminen voi huonosti, tärkeä tekijä siihen, että vaikeat ajat jäävät taakse ja mieliala tasapainottuu.

Masentuneisuus johtuu toisilla traumatisoitumisesta, silloin kyse on kroonistuneesta alivireystilasta. Tämä tila voi tulla esille ajoittain tai pysyä yllä pitkiä aikoja, pisimmillään jopa lähes koko elämän ajan. Traumaorientoitunut työskentely on tämänkaltaisessa masentuneisuudessa tärkeää, jotta vireystilojen säätely on paremmin mahdollista.

Lue lisää masennuksesta: Mieli maassa - Mitä masennus tarkoittaa?

Testaa halutessasi meidän masennustestejä/-kyselyitä: Masennustesti BDI 21, Lyhyt Masennustesti (PHQ-9) tai DEPS-testi.

Onko suru normaalia?

Suru saatetaan määritellä ja diagnosoida nykyisin masennukseksi jo kovin lyhyen ajan kuluttua surun alettua. Surua surunäkökulmasta tarkasteltaessa katsotaan sen kuitenkin tyypillisesti kestävän muutamasta kuukaudesta yli vuoteenkin ilman, että kyse on mistään muusta kuin surun läpikäymisestä. Suru saattaa kuitenkin ajan myötä muuttua jumiin jääneeksi suruksi, jota voidaan masentuneisuudeksikin kutsua. Silloin luonnollinen surun elinkaari on jäänyt syystä tai toisesta läpikäymättä. Tällöin tuki surun aktiiviseen läpielämiseen on tärkeää.

Surusta voit lukea lisää tästä: Mitä suru on? Miten surua tulisi käsitellä?

Kaamosmasennus iskee pimeään vuodenaikaan

Vuodenaikojen vaihteluun liittyvä mielialan mataluus on myös tavallista. Tavallisinta on pimeään vuodenaikaan ajoittuva mielialan lasku. Voit lukea kaamosmasennuksesta lisää tästä. Tässä kronoterapia on erittäin hyvin vaikuttava hoitomuoto.

Kaamosmasennuksesta voit lukea lisää tästä: Mitä kaamosmasennus on ja miten siitä selviää?

Mielialojen vaihtelu - kaksisuuntainen mielialahäiriö eli bipolaarihäiriö

Masentuneisuus liittyy yhtenä osana myös voimakkaaseen mielialojen vaihteluun. Näitä mielialan voimakkaita vaihteluita kutsutaan psykiatrisessa diagnostiikassa nykyään kaksisuuntaisen mielialahäiriön tai bipolaarihäiriön nimellä. Aiempi nimitys on ollut maanis-depressiivisyys. Tyypillistä tässä ovat vaihtelut synkän masentuneisuuden sekä korostuneen energisen, kiihtyneen olotilan välillä.

Kiihtyneeseen vaiheeseen liittyy usein:

 • voimakasta hyvän olon tunnetta
 • aggressiivisuutta
 • päätöksiä ja valintoja, jotka tuottavat itselle ja läheisille vaikeuksia,
 • ajatuksia kaikkivoipaisuudesta
 • aistiharhoja tai harhaluuloja

Mielialat voivat vaihdella harvakseltaan, yhden vaiheen kestäessä päiviä, viikkoja tai kuukausiakin. Välissä voi olla jaksoja, jolloin näitä vaihteluiden ääripäitä ei ole. Mielialojen vaihtelu voi olla myös hyvinkin nopeaa, yhden päivän aikana olo voi sukkuloida useaan kertaan ääripäiden välillä.

Psykiatrisessa traditiossa kaksisuuntaista mielialahäiriötä pidetään tyypillisesti pitkäaikaisena, jopa elämänikäisenä sairautena, missä lääkitys on merkittävin osa hoitoa. Tästä häiriöstä on kuitenkin myös muunlaisia näkökulmia: siinä voi olla kyse tunne-elämän säätelyn häiriöstä, traumoihin liittyvästä kokemusten välttelystä ja myös biologisten rytmien hajoamisesta yms. Kun näitä tekijöitä selvitellään ja työstetään, voivat mielialojen vaihtelut lieventyä merkittävästi.

Tule keskustelemaan kanssamme!

Tule käymään kanssamme läpi vointiasi ja elämäntilannettasi ja selvittämään mielialapulmiin johtaneita ja niissä auttavia tekijöitä. Monenlaisia tutkittuja ja toimivia ratkaisuja on käytettävissämme niin masennukseen kuin mielialan vaihteluihinkin.

Hoito toteutetaan tarpeen mukaan 5 tai 12 kerran jaksona. Pidempiäkin jaksoja on saatavilla.

Hoidon aikana saat:

 • Voimia elämiseen
 • Hyvää oloa
 • Aktiivisuutta ja energisyyttä
 • Opit ymmärtämään paremmin itseäsi ja omia reaktioitasi
 • Tulevat haasteet eivät yhtä helposti johda masennukseen
 • Saat vahvempaa luottamusta elämään, itseesi ja kanssaihmisiin

Ensimmäisellä käynnillä kartoitamme tilanteesi monipuolisesti ja valitsemme yhdessä sinulle sopivan tavan edetä. Varaa aika jo tänään!


Varaa aika

Tyhjennä valinnat
calendar-fullcrossmenu