Mielipalvelut
Varaa aika
Varaa aika
Varaa aika

Psykoosi ja psykoottiset häiriöt

Psykoosi hämmentää itseä ja muita. Mitä on tapahtunut, kuinka eteenpäin? Usein psykoosin jälkeen jää vaivaamaan pelko siitä, että toistuuko tämä; tulenko hulluksi?

Kautta aikain psykoosin selityksenä ovat kilpailleet biologiset, sosiaaliset ja hengelliset tulkinnat.

  • Miten itse jäsentää psykoosikokemusta, kuinka jatkaa elämää?
  • Miten suhtautua lääkkeisiin?
  • Mitä kertoa ihmisille?

Myös vaihtoehtoisiin tulkintoihin tutustuminen tuo uudenlaista näkökulmaa tapahtumiin. Se voi auttaa jäsentämään ajatuksia, kokemuksia ja helpottaa elämässä eteenpäin siirtymistä.

Mitä psykoosissa tapahtuu?

Psykoottisiksi kokemuksiksi, toiminnaksi tai oireiksi katsotaan erilaiset aistimusten ja havaintojen vääristymät, harhaluulot, tunnekokemusten epätavanomaisuus ja myös selvästi epätavallinen käyttäytyminen tai puhe. Harhat tässä tarkoittavat sellaisia aistimuksia ja tulkintoja, jotka eivät yleensä kuulu ihmisen arkikokemuksen piiriin - rajat tavallisen ja epätavallisen välissä ovat tässä toki häilyvät. Jollakulla mielikuvat ja ajattelu ovat niin selvästi outoja, että on helppo huomata jonkin olevan hätänä. Toisinaan taas vaikkapa puhe vaikuttaa kohtalaisen loogiselta, siinä on vain mukana ikään kuin mausteena joitakin kummallisempia tulkintoja. Itse vuorovaikutuksen tyyli saattaa silloin paremminkin kertoa siitä, että kaikki ei ole hyvin. On olemassa myös psykoosin ennakko-oireita, näitä ovat mm. ahdistuneisuus, ärtyneisyys, masennus, levottomuus, unettomuus ja eristäytyminen. Ennakko-oireiden tunnistamisesta on hyötyä etenkin uusiutuvissa psykooseissa, jolloin henkilö voi hakea oloonsa apua ennen sairauden pahenemista psykoosiin.

Ei ole olemassa yhtä psykoosin mallia

Psykoosi kokemuksena voi olla kokijalleen hyvinkin avartava - ymmärrys itsestä, toisista ja maailmasta avautuu uudella tavalla. Se voi olla myös hyvin hämmentävä, ykseyden kokemuksen täyttämä, ahdistava tai vaikkapa täynnä pelkoja tai vihaisuutta. Ei ole olemassa yhtä psykoosin mallia; jokainen psykoottinen kokemus on ainutkertainen samalla tavalla kuin ihmisetkin ovat ainutlaatuisia.

Psykiatrisessa hoitomallissa yleisesti ajatellaan, että psykoottinen oireilu voi olla psykiatrisen sairauden esiaste ja että se vaatii lääkehoitoa. Tämä näkökulma ei ole lainkaan kiistaton. Psykoosi voidaan nähdä ymmärrettävänä reaktiona ylivoimaiseksi käyneeseen tilanteeseen; se tulkitaan monissa kulttuureissa myös hengellisenä heräämisenä; sen on tutkimusten mukaan huomattu liittyvän vahvasti lapsuuden voimakkaisiin traumaattisiin kokemuksiin. Riippuen tulkintamallista, on myös tuki psykoosista toipumiselle kovin moninaista.

Skitsofrenia ja psykoosi

Skitsofrenia liittyy psykoosiin. Se on yleistermi skitsofrenia-ryhmän diagnooseista. Skitsofrenia diagnosoidaan tyypillisesti silloin kun psykoottinen oireilu jatkuu pidempään tai toistuu tai jos sitä edeltävät pidempään jatkuneet “ennakko-oireet”. Skitsofrenia-ryhmään kuuluvat luokittelut ovat kuitenkin niin monimuotoiset ja epäyhtenäiset, että voidaan kysyä ”Onko skitsofrenia-nimisestä sairaudesta puhuminen itse asiassa lainkaan perusteltua?”, kuten psykiatrian emeritusprofessori Yrjö Alanen on kirjoittanut.

  • Hämmentääkö kokemasi psykoosi sinua ja läheisiäsi?
  • Tuntuuko, että kyseessä oli jotain muutakin kuin psyykkinen sairaus?
  • Haluatko jäsentää kokemustasi muutenkin kuin sairausmallin avulla?

Me voimme olla tukenasi

Tule arviointikäynnille ja tehdään yhdessä sinulle sopiva suunnitelma, katsotaan yhdessä, mikä sinua voisi auttaa. Me Mielipalveluissa voimme olla tukena tarkastelemassa edellä mainittuja kokemuksia ja toimintoja kehollisen mielen pyrkimyksenä ilmaista jotakin, mitä ihminen ei syystä tai toisesta pysty muuten ilmaisemaan. Yhdessä oireilevan ihmisen ja mahdollisuuksien mukaan myös hänen läheistensä kanssa etsimme yhteistä ymmärrystä kokemuksiin ja tilanteeseen. Myös sisäisten ja ulkoisten voimavarojen sekä sosiaalisen tuen vahvistaminen on merkittävää psykoottisista kriiseistä selviämisessä.

Tarjoamme avuksi mm.

  • SCIT-terapiaa sekä muunlaista lyhytterapeuttista tai pidempää psykoterapeuttista tukea
  • liikuntaryhmiä
  • psykoosin kokeneiden vertaisryhmätoimintaa

Tutustu meidän asiantuntijoihimme. Voit varata ajan tapaamiselle nopeasti ja helposti meidän ajanvarauskalenteristamme.


Varaa aika

Tyhjennä valinnat

Lue lisää aiheesta

Tarpeenmukainen hoito
16.1.2018
Anna-Kaisa Turpeinen
calendar-fullcrossmenu