Mielipalvelut
Varaa aika
Varaa aika
Varaa aika

Työelämän haasteet ja kuormitus

Työn tekeminen, työpaikan olemassaolo, työyhteisö ovat nykyisessä yhteiskunnassamme yksi aikuisen ihmisen elämän perustekijöistä. Se on myös perustavaa laatua oleva yksilön ja perheen tukipilari, tietenkin taloudellisesti, mutta vähintään yhtä vahvasti mielen tasolla. Työssä käyminen tuo yhteisöllisyyden, mukana olemisen kokemusta laajempaan yhteisöön kuin oma perhe. Nämä yhteisöllisyyden ja johonkin suurempaan mukaan kuulumisen tarpeet ovat meissä ihmisissä ikiaikaisia – olemme ihmiskunnan historiassa olleet aina osa perhekuntaa, kyläyhteisöä, heimoa. Nykyisen kaltainen eriytyminen pieniin yksiköihin, kuten yhden ja kahden ihmisen talouksiin tai ydinperheisiin, on ihmisen evoluutionäkökulmasta hyvinkin tuore malli.

Työn ja työelämän olemassaolo

Työn olemassaolo antaa siis lisäulottuvuutta yhteiskuntaan kuulumiseen. Toki työ ja sen tekemisen tavat ovat jatkuvasti muuttuvia, eikä yksi malli ole oikeampi kuin toinen. Kuitenkin toimeentulon ja elämän perusehtojen turvaamiseen liittyvät toimet ovat yksi elämisen peruspilareista.

Siksipä vaikeudet työssä ja työyhteisössä voivat horjuttaa elämänlaatua sekä kokemusta itsestä ja omasta arvosta hyvinkin vahvasti. Myös työttömyys tai muu tilanne, joka tekee työn tekemisen mahdottomaksi, on monelle kivulias asia ja vaatii paljon sulattelua sekä aktiivista työstämistä, jotta kokemus itsestä osana suurempaa kokonaisuutta voi edelleen säilyä. Ei ole tavatonta, että työn pois jääminen omasta elämästä tuottaa kokemuksen syvästä hyödyttömyydestä. Tällöin omien arvojen ja omanarvontunteen tutkiminen ja muokkaaminen ovat keskeisiä tekijöitä elämän mielekkyyden saavuttamiseksi

Työn ja työelämän haasteet

Työelämään liittyviä tyypillisiä haasteita:

 • liian paljon töitä
 • liian vähän töitä
 • työnkuvan epäselvyys
 • työnjakojen vaikeudet
 • työn vastuun ja vaikutusmahdollisuuksien epäsuhta
 • ristiriidat ihmisten välillä
 • työyhteisön sisäiset vaikeudet
 • muutokset työssä, työn organisoinnissa
 • työpaikan taloudelliset vaikeudet - pelot työn säilymisen puolesta
 • tuen puute työtehtävien hoidossa - esimies, työyhteisön sisäiset, työyhteisön ulkopuoliset sidosryhmän
 • ristiriidat työpaikan arvojen ja omien arvojen välillä
 • itselle sopimattomat työajat - esim. yövuorojen vaikutus nukkumiseen ja palautumiseen
 • työaikojen epäselvyydet
 • liian epäselvät rajat työn ja vapaa-ajan välillä
 • oman työkyvyn heikkeneminen
 • työsuhteen päättyminen

Työssä olevaa vaikeaa tilannetta on tärkeää selvitellä. Esimies voi olla tässä merkittävänä apuna. Jos tilanne esimiehen kanssa on syystä tai toisesta haastava, HR, työterveyshuolto, luottamushenkilö tai työsuojelun edustaja voivat olla tärkeitä tukia tilanteen selittelylle ja ratkaisujen löytämiselle.

Tukea ja apua työelämääsi

Joskus myös täysin ulkopuolinen taho voi olla hyvä tuki tilanteen jäsentämisessä ja itselle sopivien ratkaisujen löytämisessä. Mielipalveluiden asiantuntijat ovat aina valmiita auttamaan sinua. Ajanvaraus on tehty helpoksi ja nopeaksi, joten tapaaminen voidaan järjestää jo kuluvan päivän aikana. Tutustu meidän asiantuntijoihin.

Onko työelämässäsi haasteita? Koetko työuupumusta? Meidän asiantuntijat ovat aina valmiita keskustelemaan ja auttamaan. Voit varata ajan tapaamiselle helposti ja nopeasti ajanvarauskalenteristamme.


Varaa aika

Tyhjennä valinnat

Lue lisää aiheesta

calendar-fullcrossmenu