Mielipalvelut
Varaa aika
Varaa aika
Varaa aika

Parisuhdeväkivalta - Väkivalta voi olla henkistä tai fyysistä väkivaltaa

17.6.2022
Kirjoittaja: Mielipalvelut

Parisuhde on parhaimmillaan merkittävä elämänlaadun parantaja ja hyvän olon lähde. Toimiva kumppanuus ja yhteiselämä tuovat elämään rakkautta, läheisyyttä, tukea ja sisältöä, ja osapuolet osoittavat toisiaan kohtaan kunnioitusta ja arvostusta, jonka varaan on hyvä rakentaa elämää ja esimerkiksi perustaa perhe. Aina kaikki ei kuitenkaan suju odotusten ja toiveiden mukaisesti, vaan joskus suhteeseen alkaa hiipiä tummia sävyjä ja kielteisiä asioita, jotka jatkuessaan ja pahentuessaan voivat olla jopa hengenvaarallisia. Parisuhdeväkivallalla voi olla monia eri muotoja ja se voi olla sekä henkistä että fyysistä. Tässä artikkelissa käsittelemme läheisessä ihmissuhteessa tapahtuvan väkivallan eri puolia ja ilmenemismuotoja. 

 

Mitä on pari- ja lähisuhdeväkivalta? 

Pari- ja lähisuhdeväkivalta tarkoittaa parisuhteen tai perheen sisällä tapahtuvaa väkivaltaa. Väkivallan muodot voivat olla hyvinkin erilaisia. Toinen osapuoli vahingoittaa toista fyysisesti tai henkisesti, jolloin alistettu osapuoli kokee olonsa uhatuksi, rajoitetuksi tai pakotetuksi. Vallan väärinkäyttö ja toisen toistuva, tahallinen laiminlyöntikin ovat väkivaltaa. Usein toiminta rajoittuu kodin seinien sisälle, jolloin uhri jää tilanteen kanssa yksin ja apua voi olla vaikea saada. Läheisen ja rakkaan ihmisen harjoittama fyysinen tai henkinen satuttaminen aiheuttaa uhrissa usein syyllisyyttä ja häpeää, ja toisen tekemisiä pyritään helposti vähättelemään tai katsomaan läpi sormien. Monesti uhri alkaa etsiä syytä itsestään ja omasta käytöksestään, mikä entisestään nostaa kynnystä hakea tilanteeseen ulkopuolista apua. 

 

Minkälaista on fyysinen parisuhdeväkivalta? 

Fyysinen väkivalta on usein se pari- ja lähisuhdeväkivallan muoto, joka tunnistetaan helpommin ja jota pidetään vakavimpana väkivaltana. Se tarkoittaa fyysistä pahoinpitelyä, kuten esimerkiksi läpsimistä, lyömistä, tukistamista, tönimistä tai kiinni pitämistä. Usein fyysinen väkivalta alkaa vähitellen ja pahenee jatkuessaan. Pahimmillaan fyysinen väkivalta voi aiheuttaa toisen osapuolen menehtymisen.  

Fyysinen väkivalta on henkistä väkivaltaa helpompi tunnistaa, koska se aiheuttaa usein fyysistä kipua tai jälkiä, kuten mustelmia, murtumia tai muita vammoja, mutta aina ei fyysisenkään väkivallan jäljet näy ulospäin. On hyvä muistaa, että yksikin lyönti tai jopa uhkaava ele on liikaa, eikä väkivalta ole koskaan uhrin vika. Fyysinen väkivalta on aina rikos. 

 

Minkälaista on henkinen parisuhdeväkivalta? 

Henkistä väkivaltaa on usein vaikeampi määritellä ja tunnistaa kuin fyysistä väkivaltaa. Henkinen väkivalta voi olla paitsi suoraa haukkumista tai nimittelyä, myös esimerkiksi toisen elämän rajoittamista, eristämistä ystävistä ja muista läheisistä, uhkausten esittämistä, tavaroiden rikkomista tai vaikkapa puhumattomuutta ja mykkäkoulua. Toiminta voi olla myös hyvin hienovaraista ja epämääräistä, jolloin sitä on vaikea sanoittaa ja esimerkiksi selittää ulkopuoliselle henkilölle.  

Henkisen väkivallan harjoittaja ei esimerkiksi välttämättä suoraan kiellä uhriaan tekemästä joitakin asioita, kuten yhteydenpitoa muihin ihmisiin, mutta hän saattaa järjestää riidan tai heittäytyä muuten hankalaksi joka kerta, kun puoliso tapaa ystäviään tai perheenjäseniään. Vähitellen uhri alkaa alitajuisesti tai tietoisesti vältellä sellaista toimintaa tai sellaisia tilanteita, joista seuraa jonkinlainen "rangaistus", eli vihanpito tai muu elämää hankaloittava käytös, mikä ajan mittaan johtaa eristäytymiseen ja entistäkin haavoittuvampaan tilanteeseen. Väkivallalla on tapana vähitellen pahentua, joten myös henkinen väkivalta yleensä pahentuu. Henkistä väkivaltaa kokeva on alkanut pitää tilannetta normaalina eikä huomaa henkisen väkivallan pahentumista. 

Henkisiä eli psyykkisiä seuraamuksia henkisestä väkivallasta voi olla mm. masennus, ahdistus, syömishäiriöt, unihäiriöt ja unettomuus, yliaktiivisuus tai korostunut häpeän tai syyllisyyden tunne. Pitkäaikaisia seurauksia voi olla mm. toksinen stressi, PTSD (Traumaperäinen stressihäiriö), erilaiset pelkotilat, paniikkihäiriö, päihteiden väärinkäyttö (Alkoholi, huumeet jne.) ja itsetuhoinen tai väkivaltainen käytös. 

 

Kuinka saada apua väkivaltaiseen suhteeseen? 

Parisuhdeväkivalta on aina vakava asia, ja siihen pitää hakea apua. Äkillisessä uhkaavassa tilanteessa on soitettava yleiseen hätänumeroon 112. Jos kotiin ei uskalla jäädä, voi hakeutua turvakotiin, jossa on tukena ammattitaitoista henkilökuntaa ja mahdollisuus asua kodinomaisessa paikassa sillä välin, kun järjestää asioitaan uuden elämän aloittamiseksi. Apua voi hakea myös erilaisista maksuttomista tukipuhelimista tai nettipalveluista, kuten esimerkiksi Nollalinja. Pariterapia (Parisuhdeterapia), perheterapia ja kriisiterapia auttavat käsittelemään tilannetta ja parisuhdetta turvallisessa paikassa. Terapeutti tukee sinua ja auttaa sinua ottamaan seuraavat askeleesi.  

Myös väkivallan harjoittajille on tarjolla tukea ja terapiaa, joiden avulla voi opetella itsehillintää ja tunteiden tunnistamista ja hallintaa turvallisilla tavoilla. Kokemastaan väkivallasta voi tarvittaessa kertoa kenelle tahansa perheen tai parisuhteen ulkopuoliselle, kuten esimerkiksi ystävälle, naapurille, työkaverille tai vaikka terveydenhoitoalan ammattilaiselle, joka ohjaa eteenpäin avun ja tuen piiriin. 

 

Miten parisuhdeterapia (Pariterapia) voi auttaa? 

Ongelmallisessa parisuhteessa voi hakeutua myös parisuhdeterapiaan. Joskus ongelmat kasaantuvat ja tilanne kärjistyy, mutta suhteen molemmilla osapuolilla on aito halu ja pyrkimys olla yhdessä ja saada asiat jälleen kuntoon ja suhde toimimaan. Pariterapiassa asioita käydään rakentavassa hengessä läpi ulkopuolisen henkilön ohjaamana ja molemmat osapuolet saavat tasapuolisen mahdollisuuden kertoa omia näkemyksiään, toiveitaan ja ajatuksiaan. 

Ammattitaitoinen terapeutti osaa tehdä terävänäköisiä huomioita ja ohjata puolisoita tunnistamaan vuorovaikutuksen ongelmia ja parisuhteen kipukohtia ja kielteisiä noidankehiä sekä mahdollisesti kääntämään kulkusuuntaa jälleen kohti myönteistä kehitystä. Niin lyhyessä kuin pitkässäkin parisuhteessa on haasteellisempia suvantokohtia, jolloin elämän eteen tuomat kriisit ja vastoinkäymiset kuormittavat yhteiselämää ja voivat johtaa parisuhdekriisiin. 

Älä jää yksin, vaan hae rohkeasti apua ahdistavaan tai uhkaavaan elämäntilanteeseen. Jokaisella ihmisellä on oikeus olla turvassa ja rauhassa omassa kodissaan sekä tehdä itse omaa elämäänsä koskevia valintoja ja päätöksiä. Jos olet suhteessa, jossa et koe oloasi tällä hetkellä mukavaksi ja haluaisit käsitellä parisuhteesi asioita ulkopuolisen kanssa, niin suosittelemme varaamaan ajan asiantuntijalle, joka auttaa sinua parisuhteesi kanssa. Varaa aika terapiaan tästä. 


Varaa aika

Varaa aika

Tyhjennä valinnat

Lue lisää aiheesta

calendar-fullcrossmenu