Mielipalvelut
Varaa aika
Varaa aika
Varaa aika

Kriisi jouluna? - Mielipalvelut tarjoaa tukea myös joulun aikaan

7.12.2022
Kirjoittaja: Tanja Moring

Juhlapyhistä joulu on merkittävin vaikeiden tunteiden aiheuttaja.  Joulun aika herkistää helposti mielen ja nostaa esiin vanhat kipeät asiat: riidat, pettymykset, erot ja menetykset. Jouluun yhdistyy osalla ihmisiä paljon hyviä muistoja ja suuria odotuksia. Kun odotukset eivät toteudu, seuraa pettymystä.  Osalle meistä jouluun liittyy myös kipeitä muistoja ja vaikeita tunteita. Joulu mielletään ihanaksi perhejuhlaksi, jolloin yksinäisyys korostuu, kun maailma ympärillä hiljenee ja ihmiset vetäytyvät koteihinsa perhepiireineen. Yksin vietetty joulu voi tuntua epäonnistumiselta, jos sitä ryhtyy vertaamaan muiden perhejouluihin. Ahdistus ja alakulo saattavat vallata mielen jo ennen joulua, koska jouluun liitetään valmistelut ja odotus. Joulupyhiin yhdistyvät vaikeat tunteet ovat normaali ilmiö. Tunteita ei kannata pelätä tai yrittää estää.

Joulupyhiin liitetään ylikorostettu yhdessäolon, riemun ja ilon teema. Voi tuntua vaikealta, jos omat kokemukset ovat aivan päinvastaisia.  Lapsuuden joulumuisto voi olla sellainen, että kotona käytettiin alkoholia ja riideltiin. Joulu on usein raskasta aikaa myös lähivuosina läheisensä menettäneille, vaikka menetys ei ajallisesti sijoittuisikaan jouluun. Ensimmäinen joulu läheisen kuoleman jälkeen on usein raskain. Pitkien vapaiden aikana moni kohtaa lähisuhdeväkivaltaa, seksuaaliväliväkivaltaa, yksinäisyyttä ja päihdeongelmia. Muun muassa näiden seikkojen vuoksi joulun aika on useille ihmisille vuoden haasteellisinta aikaa.

Tänä jouluna pitkittynyt koronakriisi saa useat ihmiset hämilleen, ahdistumaan ja jopa pelkäämään. Korona on aiheuttanut maailmanlaajuisen kriisin. Tuntuu, että vanhat ajattelu- ja toimintamallit eivät enää toimi. Arki ja elämä ovat muuttuneet ennakoimattomaksi. Korona tuo jouluun ristiriitaisia tunteita. Ihmiset haluavat tavata läheisiä, mutta samalla ehkä pelkäävät omaa tai läheistensä sairastumista ja kuolemaa. Mieleemme on saattanut iskostua tunne vaarasta, joka syntyy toisen ihmisen lähellä olemisesta.

ERILAISET KRIISIT

Kriisissä, ihminen ei selviydy aina aiempien kokemustensa ja taitojensa avulla, vaan joutuu mahdollisesti etsimään uusia selviytymiskeinoja tilanteeseen sopeutuakseen. Kriisin voi laukaista yksittäinen, äkillinen ja järkyttävä kokemus.  Kriisi voi syntyä myös hitaammin, erilaisten elämäntilanteisiin liittyvien haasteiden, kehityskriisien ja kasautuvan stressin myötä.

Kehitys- ja elämäntilannekriisit

Kehityskriisit ja elämäntilannekriisit ovat osa normaalia elämänkulkua ihmisen siirtyessä elämänvaiheesta toiseen. Ne ovat haasteellisia ja usein väistämättömiä elämää muuttavia tilanteita ja tapahtumia, jotka liittyvät esimerkiksi muutoksiin työelämässä, asuinpaikkakunnan tai asuinmaan muuttumiseen, vanhemmuuteen, lasten kasvuun ja kehitykseen tai muutoksiin parisuhteessa. Jouluna voi muutos olla sellainen, että aikuistuneet lapset eivät enää tulekaan kotiin viettämään joulua. Ehkä osa joulusta vietetään puolison vanhempien tai ystävien kanssa.  Eronnut tai leski joutuu viettämään joulua ilman puolisoa.

Traumaattinen kriisi

Traumaattisilla kriiseillä tarkoitetaan yllättäviä ja vakavia tilanteita, jotka horjuttavat elämänhallinnan tunnetta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi vakava sairastuminen, läheisen kuolema, henkisen tai ruumiillisen väkivallan kokeminen tai näkeminen.

MITEN SELVIYTYÄ KRIISISTÄ?

Kriisistä selviytyminen edellyttää kriisin kohtaamista ja läpikäymistä niin, että siitä tulee osa elämän tarinaa. Kriisityöntekijän tai muun ammattiauttajan kanssa asiakkaan on mahdollista kohdata yhdessä vaikea tapahtuma tai elämänmuutos ja käsitellä sitä sekä sanallisesti että kehollisesti niin, että elämän hallinnantunne palautuu.

KRIISI EI OLE SAIRAUS

Traumaattiset kriisit tai kuormittavien asioiden kasaantuminen aiheuttaa psyykkistä kärsimystä suurimmalle osalle meistä. Kriisin synnyttämä ahdistus, pelko ja levottomuus eivät ole merkkejä psyykkisestä häiriöstä, vaan osa normaalia elämää.  Kysymys on siitä, että ihminen on joutunut tavanomaisesta poikkeavaan tilanteeseen, jossa hänen selviytymiskeinonsa ovat tilapäisesti riittämättömät.

KRIISI ON MAHDOLLISUUS

Tuore kriisi saattaa herättää muistot aikaisemmista kriiseistä ja niihin liittyvistä kipeistä muistoista, jolloin myös niitä päästään käsittelemään. Myös vaikeat lapsuuden- sekä nuoruudenkokemukset saattavat aktivoitua tuoreessa kriisissä ja niiden läpikäyminen on tärkeää. Kriisi voi synnyttää ihmisessä tarpeen pohtia arvojaan ja elämänsä tarkoitusta aiempaa syvällisemmin.

RESILIENSSI JA KRIISI

Kriisityöskentelyn avulla voidaan vahvistaa asiakkaan resilienssiä. Resilienssillä tarkoitetaan henkistä kapasiteettia, jonka avulla ihminen kykenee hyödyntämään niitä voimavaroja ja vahvuuksia, jotka ylläpitävät hänen hyvinvointiaan erilaisissa tilanteissa. Resilienssin merkitys korostuu kriiseissä. Tuttuja toimintamalleja ja ajatuksia joudutaan silloin arvioimaan uudelleen. Resilienssi mahdollistaa sen, että ihminen kykenee palautumaan kriiseistä ja erilaisista kuormittavista tilanteista. Työskentelyn tuloksena asiakas saa käyttöönsä työkaluja, joita hän voi käyttää sekä sen hetkisen tilanteensa että tulevaisuuden haasteiden kohtaamiseen. Kun kriisi on työstetty onnistuneesti, ihminen hyväksyy tapahtuneen osaksi elämäänsä ja kykenee suuntautumaan kohti uutta. Kriisien onnistunut käsittely mahdollistaa mielenterveyden vahvistumisen ja paremman sopeutumiskyvyn saavuttamisen.

 

- Tanja Moring, 7.12.2022

 

Kirjoittaja on kriisityöntekijä, sosionomi/diakoni (AMK), erityistason seksuaaliterapeutti, sertifioitu MBB-terapeutti (kehon ja mielen yhteys) sekä seksuaaliväkivallan asiantuntija. Tanjaan pääset paremmin tutustumaan hänen profiilissaan.

Varaa etätapaamisaika Tanjalle kätevästi ajanvarauskalenteristamme. Älä jää yksin. Olet lämpimästi tervetullut keskustelemaan kanssani mieltäsi painavista asioita täysin luottamuksellisesti.


Varaa aika

Tyhjennä valinnat

Lue lisää aiheesta

calendar-fullcrossmenu